Oferta szczegółowa

NORDIC WALKING PARK

Krajowe standardy jakości

Koncepcja NORDIC WALKING PARK (N.W.P.) jest zgodna ze standardami Polskiej Federacji Nordic Walking (PFNW). Projekt oraz realizacja wykonane będą zgodnie z przyjętymi kryteriami w najwyższym standardzie PFNW, co gwarantuje STACJA-ZDROWIE, jako instytucja uprawniona do certyfikowania Parków. Nordic Walking Park zostanie dopasowany do potrzeb i możliwości zamawiającego. Zalecana długość tras 40 – 50 km. Zalecana realizacja 4 – 7 tras. Każdy fragment powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców i gości. System tras powinien ujmować 1-2 trasy oznaczone jako „łatwe”, 2-3 o średniej trudności oraz 1 trasę „trudną”.

System oznakowań

Została stworzona nowa, odpowiednia charakterystyka oznaczeń używana do oznakowania terenów NORDIC WALKING PARK. Bazujemy na istniejącym alpejskim systemie Europy Środkowej. Podstawowe elementy systemu oznakowań Parku to: tablica ogólna Parku, tablica pojedynczej trasy, tablica z ćwiczeniami, tablica pomiaru tętna i znaki kierunkowe.

Podział tras:

 • łatwa – zielona,
 • średnia – czerwona
 • trudna – czarna

Tłumaczenia

Wszystkie elementy systemu oznakowania powinny posiadać 2 wersje językowe:

 • polską
 • angielską

Inne wersje językowe – do ustalenia.

Koncepcja wielosezonowa – lato i zima

Założeniem Nordic Walking Park jest wykorzystanie Parków w ciągu całego roku przez różne
dyscypliny sportowe.
Park oferował będzie szeroki wachlarz sportowych możliwości.

Lato:

Zima:

 • Nordic Walking
 • Narciarstwo biegowe/śladowe
 • Narciarstwo skitourowe
 • Rakiety śnieżne

I. PODSTAWOWY ZAKRES PLANOWANIA PARKU

1. Profesjonalne pomiary i zapis cyfrowy

Zebranie wszystkich danych dotyczących planowania. W oparciu o mapy cyfrowe i profesjonalny sprzęt GPS ustalona zostanie sieć tras. Cyfrowy obraz terenu będzie modelem profilów wzniesień, kalkulacji czasu, stopnia trudności terenu.

2. Planowanie całościowej infrastruktury

Pierwszym etapem jest zweryfikowanie danych o terenie dzięki zdjęciom lotniczym. Kompleksowe procesy planowania rozpoczną się po uwiarygodnieniu tras. Stworzony zostanie kompletny graficzny plan terenu ze szczegółowymi informacjami na temat znaków pozycyjnych i wszystkimi danymi, które później zostaną przekazane do bazy internetowej i drukowanych map.

2.1. Przygotowanie projektu

 • stworzenie zdjęć cyfrowych i przeniesienie do systemu
 • zdefiniowanie charakteru bazy map
 • analiza istniejącego, surowego planu możliwych tras

2.2. Planowanie tras

 • wybór tras z uwzględnieniem ich cech atrakcyjności prozdrowotnej i turystycznej
 • zweryfikowanie planów dostarczonych przez klienta
 • zweryfikowanie tras według warunków podłoża, ukształtowania terenu i stopnia trudności
 • opracowanie tras zgodnie z wyznaczonymi kryteriami ze szczególnym uwzględnieniem pętli do rozgrywania oficjalnych zawodów Nordic Walking

2.3. Uzyskanie danych

 • obmierzenie i ocena trasy na miejscu
 • zgromadzenie danych na temat warunków podłoża
 • określenie i zdefiniowanie znaków trasy na miejscu

2.4. Ocena danych / Prezentacja Parku

 • stworzenie planu ogólnego (zbiorczego)
 • stworzenie planu rozmieszczenia znaków pozycyjnych
 • stworzenie profili wzniesień
 • stworzenie koncepcji graficznej tablic informacyjnych
 • zaprezentowanie kompletnego parku z trasami

II. SYSTEM OZNAKOWANIA

Podstawowa koncepcja i graficzne rozwiązania systemu oznakowania N.W.P. biorą pod uwagę całościowy, niezależny od pogody, system złożony z części. Wizualnie wszystkie znaki dopasowane są do ogólnego założenia NORDIC WALKING PARK.

Materiał i wykonanie

 • znaki wykonane z blachy ocynkowanej
 • grubość 0,5 mm
 • nadruk na folii
 • całość powleczona laminatem UV
 • materiały odporne na działanie warunków atmosferycznych
 • wszystkie elementy wykonane wg jednej formuły druku
 • włączenie dodatkowych logo

Rodzaje tablic

1. System oznakowań – tablica ogólna Parku

 • wymiar: 2000 mm x 1250 mm
 • 1 tablica na Park
 • zapewnienie miejsca na logo sponsorów
 • odporne na zniszczenie

2. System oznakowań – tablica pojedynczej trasy

 • wymiar: 2000 mm x 1250 mm
 • 1 tablica na trasę
 • zapewnienie miejsca na logo sponsorów
 • odporne na zniszczenie

3. System oznakowań – tablica z ćwiczeniami

 • wymiar: 2000 mm x 1250 mm
 • 1 tablica na trasę
 • zapewnienie miejsca na logo sponsorów
 • odporne na zniszczenie

4. System oznakowań – tablica pomiaru tętna

 • wymiar: 600 mm x 400 mm
 • 1 tablica na trasę
 • odporne na zniszczenie

5. System oznakowań – znaki kierunkowe

 • wymiar: 100 mm x 120 mm
 • min. 6 znaków na 1 km trasy
 • malowane od szablonu

 

III. SYSTEMY MOCOWANIA TABLIC

DUŻY (2200 mm x 1350 mm)

 • 2 x drewniane nogi o średnicy 100 mm i wysokości 3300 mm; 2500 mm ponad poziom ziemi
 • 2 części ramy (kantówka 50 mm)
 • odeskowanie
 • 1 x daszek 800 mm x 2800 mm
 • poszczególne elementy konstrukcji połączone wkrętami
 • połączenie z podłożem przy użyciu wylewki betonowej

MAŁY (600 mm x 400 m)

 • 1 x drewniany słupy o średnicy 100 mm i wysokości 2700 mm; 2000 mm ponad poziom ziemi
 • 1x ramka 600 mm x 400 mm
 • odeskowanie
 • poszczególne elementy konstrukcji połączone wkrętami
 • połączenie z podłożem przy użyciu wylewki betonowej

Przykładowe realizacje tablic

Przykładowe realizacje tablic do Nordic Walking

Przykładowe oznaczenia tras

Przykładowe oznaczenia tras do Nordic Walking

IV. INSTALACJA PODPÓR I OZNACZEŃ TRAS

• Precyzyjna lokalizacja miejsca instalacji i ekspozycji systemu oznakowania
• Kompleksowy montaż systemu oznakowania

V. CERTYFIKACJA TRAS

Certyfikacja

N.W.P. otrzyma certyfikat PFNW. Oznacza to iż Park spełnia kryteria PFNW opracowane dla tego typu instalacji i będzie rekomendowany przez PFNW jako modelowe miejsce do uprawiania Nordic Walking. Certfikacja tras umożliwi również rozgrywanie oficjalnych zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking: Pucharu Polski, Grand Prix oraz mistrzostw Polski ze szczególnym uwzględnieniem trasy 5 km. Informacja na temat N.W.P. wraz z aktywnym linkiem, umieszczona zostanie na stronie internetowej PFNW, oraz we wszystkich wydawnictwach PFNW dotyczących sieci tras Nordic Walking w Polsce.

VI. INNE

Usługi dodatkowe

 • serwis tablic, konstrukcji nośnych i znaków w terenie (odmalowanie, konserwacja czyszczenie)
 • opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych

Cyfrowy / komputerowy przewodnik

Elementy designu z dokładnymi rozmiarami, kolorami są przygotowane do różnych technik prezentacji (www, poligrafia) na nośniku cyfrowym w następujących formatach:

 • pdf
 • jpg
 • MS Word (teksty)

Do odczytu przez komputery PC i MAC.

Pobierz w formacie pdf:

Właściciel