Relacja z rajdu w Zmiennicy

W niedzielę 14 czerwca w Zmiennicy odbył się kolejny Rajd Nordic Walking. Imprezy organizowane są w związku oddaniem do użytku Nordic Walking Park Południe Podkarpacia – największej w Polsce, bo liczącej 500 kilometrów, sieci tras do uprawiania nordic walkingu.. Bazę Rajdu zlokalizowano na stadionie sportowym LKS Zmiennica. Przybyłych mieszkańców i gości w imieniu Wójta Gminy Brzozów przywitał Skarbnik Gminy Pan Jacek Szklarz. Po krótkiej rozgrzewce, poprowadzonej przez Instruktorów Stacji Zdrowie, uczestnicy  przemaszerowali jedną z tras Nordic Walking Park Południe Podkarpacia (NWPPP) zlokalizowanych na terenie Gminy Brzozów. Wśród uczestników znalazło się kilku zawodników, z powodzeniem startujących w zawodach z cyklu Pucharu Polski, rozgrywanych pod egidą Polskiej Federacji Nordic Walking. Po powrocie na wszystkich czekał gorący posiłek, a wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody. Słowa podziękowania kierujemy do Pani Edyty Kuczmy z UG Brzozów, której wskazówki, oraz doskonała znajomość terenu okazały się  nieocenione przy projektowaniu tras. O sprawną pracę Biura Rajdu tradycyjnie zadbały Panie Justyna i Katarzyna z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozowska”. Harmonogram kolejnych Rajdów na terenie obszaru działania LGD „Ziemia Brzozowska” przedstawia się następująco: 26 czerwca – Jasienica Rosielna, 27 czerwca – Dydnia i 28 czerwca – Domaradz. Do zobaczenia!

Comments are closed.