Szlaki Nordic Walking w Puszczy Białowieskiej

16 lipca 2011 r. przy Parku Wodnym w Hajnówce odbyło się otwarcie tras Nordic Walking w tzw. w Powiecie Hajnowskim.
Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra – to pierwsze takiego typu przedsięwzięcie w Województwie Podlaskim i Polsce Wschodniej.
W otwarciu tras uczestniczył Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking – Olgierd Bojke, który wręczył Wicestaroście Andrzejowi Skiepko „Certyfikat Tras”. Był również obecny krajowy konsultant ds. tras z ramienia PFNW – Rafał Przyszlak, który wyznakował trasy. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli także przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Maria Nowicka. Byli również obecni przedstawiciele partnerów w projekcie – Nadleśnictw: Hajnówka i Białowieża.
Podczas otwarcia została zaprezentowana idea Nordic Walking, instruktorzy przeprowadzili krótką rozgrzewkę, po czym uczestnicy w promocyjnych koszulkach, z kijkami, przeszli jedną z tras 11 km oraz trasę skróconą – 6 km. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem – zgromadziło około 130 sympatyków Nordic Walking. Przeszło to najśmielsze oczekiwania organizatorów – Wydziału Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce. To zachęca do organizowania aktywnych form spędzania wolnego czasu – następna wędrówka już w sierpniu!

Starostwo Powiatowe w Hajnówce oznakowało trasy Nordic Walking w ramach projektu „Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Jest to sieć szlaków skierowana do osób, które chcą aktywnie spędzić czas w regionie Puszczy Białowieskiej. To 7 tras o różnej długości, których łączna długość wynosi ok. 100 km. Oznakowane są czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji Nordic Walking – zawierają szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych. Trasy posiadają punkty wspólne, a w niektórych miejscach pokrywają się i krzyżują. W większości trasy biegną leśnymi drogami żwirowymi, obok rezerwatów przyrody i przez śródleśne osady, które są zlokalizowane w przepięknej scenerii Puszczy Białowieskiej, ostatnim w Europie Środkowej wielkim kompleksie leśnym o charakterze naturalnym, z zachowanymi do dziś elementami lasu pierwotnego.
Miejsce startowe trzech szlaków znajduje się przy Parku Wodnym w Hajnówce:

  • Trasa 1 – Leśna przechadzka (oznaczona kolorem zielonym) – długość: 3 km, czas przejścia: ok. 30 min.
  • Trasa 2 – W pobliżu Krynoczki (oznaczona kolorem zielonym) – długość: 9 km, czas przejścia: ok. 90 min.
  • Trasa 3 – Wokół Sacharewa (oznaczona kolorem czerwonym) – długość: 11 km, czas przejścia: ok. 2 h.

Punktem rozpoczęcia pozostałych czterech tras jest parking przy drodze wojewódzkiej Hajnówka – Białowieża:

  • Trasa 4 – Krajobrazy Czerlonki (oznaczona kolorem czerwonym) – długość: 9 km, czas przejścia: ok. 90 min.
  • Trasa 5 – Trybami Puszczy Białowieskiej (oznaczona kolorem czarnym) – długość: 15 km, czas przejścia: ok. 3 h.
  • Trasa 6 – Pętla Żubra (oznaczona kolorem czarnym) – długość: 15 km, czas przejścia: ok. 3 h.
  • Trasa 7 – Do Starej Białowieży (oznaczona kolorem czarnym) – długość: 21 km, czas przejścia: ok. 4 h.

Wszystkie fotografie zostały wykonane nieodpłatnie przez Zakład Fotograficzny Zbigniew Dzwonkowski, za co serdecznie dziękujemy.

Szczegółowe informacje na temat Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i
Żubra, przebiegu tras i innych ofert turystycznych udziela:
Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
(Starostwa Powiatowego w Hajnówce)
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45
tel. +48 85 682 43 81, fax +48 85 682 51 41
e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl
www.powiat.hajnowka.pl

Comments are closed.