Z wizytą na Pojezierzu Suwalsko – Augustowskim

W dniach 28 – 29.12.2011r. na zaproszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” i Lokalnej Grupy Działania „Kanał Augustowski i Rospuda”  gościliśmy z wizytą w Wigrach. Podczas Konferencji podsumowującej projekt „Transfer wiedzy krajów skandynawskich w zakresie organizacji profesjonalnej turystyki wędkarskiej na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego”  przedstawiliśmy koncepcję NORDIC WALKING PARK® – sieci tras do uprawiania Nordic Walking. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji. Jeszcze długo po jej zakończeniu odpowiadaliśmy na pytania zainteresowanych przedstawicieli samorządów i stowarzyszeń.

Comments are closed.