Oferta

1. Informacje ogólne

Koncepcja NORDIC WALKING PARK® (N.W.P.) powstała w ramach działań Stacji Zdrowie i Polskiej Federacji Nordic Walking. Jest ona równocześnie owocem burzliwych narad i przemyśleń trenerów, instruktorów i osób chodzących z kijami. Na potrzeby N.W.P. stworzony został przez Stacje Zdrowie autorski program tworzenia Parków Nordic Walking. Został on zatwierdzony przez Polską Federację Nordic Walking. Oznacza to, że wszystkie oficjalne parki N.W.P. w Polsce będą certyfikowane w oparciu o szczegółowe kryteria.
Trzon przyszłej sieci szlaków stanowić mają trasy zlokalizowane w obrębie NORDIC WALKING PARK®. Nie wyklucza to również wytyczenia kolejnych tras w innych rejonach.
Proponujemy, aby Park tworzyły trasy o różnej długości i stopniu trudności dostosowanej do zróżnicowanego poziomu jej użytkowników. Jedną z głównych zalet NORDIC WALKING PARK® jest to, że trasy stanowią sieć – mają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym samym dowolne wydłużanie lub skracanie przejść lub zmiany kierunku marszu.
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ofertą, a w szczególności Projektami Współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania, proponujemy Państwu utworzenie Nordic Walking Park na terenie każdej gminy leżącej na obszarze działania LGD. Trasy o szacunkowej długości 3, 6, 9 i 12 kilometrów zlokalizowane w poszczególnych gminach, zostaną „spięte” trasami łącznikowymi (o średniej długości ok. 10km). Dzięki temu wszystkie NORDIC WALKING PARK® zrealizowane w ramach danego projektu współpracy, pokryją siecią tras Nordic Walking obszar Działania poszczególnych LGD.

2. Informacje dotyczące przygotowania tras Nordic Walking

Usługa polega na kompleksowym przygotowaniu tras do uprawiania Nordic Walking, w oparciu o autorski program NORDIC WALKING PARK® (N.W.P.). Wspólnie z Państwem pragniemy zaprojektować parki N.W.P. odpowiadające wyobrażeniom, możliwościom i uwarunkowaniom ramowym. „Krok po kroku” zajmiemy się realizacją projektu, co pozwoli zaoszczędzić na czasie, zapewniając jednocześnie maksimum jakości, kontroli i korzyści. Oferujemy nasz całościowy serwis od A do Z – wstępną prezentację obiektu, zaprojektowanie przebiegu tras, zapisanie śladu z GPS, odwzorowania go na mapie wraz z danymi hipsometrycznymi, oraz oznakowanie tras tablicami dostosowanymi do ogólnoeuropejskich standardów rekreacyjnych Nordic Walking. Tablice zawierać będą ogólne informacje – w języku polskim i języku angielskim – na temat zasad i techniki NW informując zarazem o jej walorach zdrowotnych. Na tablicach zamieszczona zostanie również informacja o podstawowych ćwiczeniach fizycznych umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienia mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Impreza inaugurująca, połączona z nadaniem oficjalnego certyfikatu Polskiej Federacji Nordic Walking, zwieńczy proces powstawania NORDIC WALKING PARK®.

Właściciel