Rajd w Tryńczy (26.04.2012)

STACJA ZDROWIE Rzeszów, Wójt Gminy Tryńcza oraz Lokalna Grupa Działania KRAINA SANU informują,  że w dniu 26.04.2012 roku odbył się w Tryńczy rajd nordic walking. Rajd wystartował ze stadionu w Tryńczy o godz. 15.30. Uczestnicy wraz z instruktorami pokonali zielona trasę nowego Nordic Walking Park. Trasa była łatwa i przyjemna. Przebieg szlaku miał formę pętli o długości 5 km i prowadzony był dobrej jakości ścieżkami o miękkim podłożu oraz niewielkim odcinkiem asfaltowym. Po drodze minęliśmy pozostałości parku dworskiego z widocznymi w głębi murowanym spichlerzem i oficyną. Rajd zakończyliśmy około godziny 18.00. Nad bezpieczeństwem około 250 uczestników czuwała Policja i Straż Pożarna – serdecznie dziękujemy. Następnie było ognisko, grill, losowanie nagród i występy miejscowych zespołów muzycznych.

Comments are closed.